Batxillerat

 

TITOL BATXILLER

 PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL TÍTOL

Es pot sol·licitar  a partir de 5 dies desprès del lliurament de les qualificacions.

 Documentació per presentar a la secretaria del centre:

  1. Sol·licitud Sol.licitud títol
  2. Fotocòpia DNI / NIE
  3. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa
  4. Taxes pagades (via telemàtica)
PAGAMENT  DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL (triar una)
Taxa normal  65,03 €

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4057

Taxa família nombrosa de categoria general  32,52 €

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5920

Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma  16,71 €

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4083

 Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma família nombrosa 8,36 €

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5919

 EXEMPCIONS:

 

– Família nombrosa especial

– Persones amb discapacitat igual o superior a 33%

– Reexpedició títol per menció del sexe

– Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills

– Víctimes de violència de gènere i fills

Comments are closed.