FP – Títol Grau Superior

TITOL GRAU SUPERIOR 

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL TÍTOL

Es pot sol·licitar  a partir de 5 dies desprès del lliurament de les qualificacions.

Documentació per presentar a la secretaria del centre:

  1. Sol·licitud Sol.licitud títol
  2. Fotocòpia DNI / NIE
  3. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa
  4. Taxes pagades (via telemàtica)
PAGAMENT  DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL (triar una)
Taxa normal  64,32 €

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4060

Taxa família nombrosa de categoria general  32,17 €

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5963

Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma  16,53 €

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4083

Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma família nombrosa 8,27 €

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5919

EXEMPCIONS:

–         Família nombrosa especial

–         Persones amb discapacitat igual o superior a 33%

–         Reexpedició títol per menció del sexe

–         Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills

–         Víctimes de violència de gènere i fills

Comments are closed.