FP – Títol Grau Superior

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL TÍTOL

Es pot sol·licitar a partir de 5 dies desprès del lliurament de les qualificacions.

Documentació per presentar a la secretaria del centre:

  1.  Sol.licitud títol
  2. Fotocòpia DNI / NIE
  3. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa
  4. Taxes pagades (via telemàtica)
PAGAMENT  DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL (triar una)
Taxa normal  65,03 €

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4060&idConselleria=5027

Taxa família nombrosa de categoria general  32,52 €

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7623&idConselleria=5027

Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma  16,71 €

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4083&idConselleria=5027

Taxa per reexpedició de qualsevol títol de família nombrosa i monoparental  de categoría general 8,36 €

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7331&idConselleria=5027

 

EXEMPCIONS (la condició s’ha d’acreditar documentalment):

 

–          Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica

–          Família nombrosa i monoparental de categoria especial

–          Persones amb discapacitat igual o superior a 33%

–          Reexpedició de títol per rectificació de la menció del sexe en el registre civil

–          Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills

–          Víctimes de violència de gènere i fills

–          Persones privades de llibertat

 

Comments are closed.