Renúncia convocatòria setembre

 

FP – Renúncia convocatòria extraordinària setembre

 

Font:  Ordre Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014.

 

* La data límit per a la presentació de la sol·licitud és el 15 de juliol.

 

 

GRAU MITJÀ

 

 


COM21 – Activitats comercials

 

 


IFC21 – Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 


IMP21 – Estètica I bellesa

 

 


IMP22 – Perruqueria I cosmètica capil·lar

 

 


SAN22 – Farmàcia i parafarmàcia

 

 


SAN23 – Cures auxiliars d’ infermeria

 

 

GRAU SUPERIOR

 

 


COM34 – Comerç internacional

 

 


IFC32 – Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 

 


IFC33 – Desenvolupament d’aplicacions web

 

 


IMP33 – Assessoria d’imatge personal i corporativa

 

 


SAN32 – Dietètica

 

 


SAN36 – Laboratori de diagnòstic clínic

 

 

Comments are closed.