Títol d’ ESO

TÍTOLS DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  (E.S.O.)

 Els Títols de Graduat en Educació Secundària (E.S.O.) no estan subjectes a pagament de taxes, a més no fa falta sol·licitar la seva expedició ja que es tramiten d’ofici.

 

Ja he acabat l’ ESO, ara com aconsegueixo el Títol?

No has de fer cap sol·licitud, els Títols es tramiten d’ofici.

 

Quan puc anar a recollir el meu Títol?

 

Els Títols solen tardar a arribar uns quatre anys des de que acabes l’ESO.

 

M’avisaran per telèfon o per correu quan arribi el meu Títol?

No. Quan passin quatre anys des de que acabares, arriba’t  a l’ Institut a recollir el Títol.

 

Si necessito el meu Títol i encara no ha arribat, què puc fer?

Sol·licita a la nostra Secretaria un certificat, aquest tindrà la mateixa validesa que el document del Títol.

 

No vaig acabar els meus estudis d’ESO, em donaran algun document?

Qualsevol dia, en horari d’atenció al públic de Secretaria pots venir a sol·licitar un certificat.

 

Comments are closed.