Qualificacions Proves Lliures 2018

CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Relacions a l’entorn de treball

Formació i Orientació Laboral

Promoció de la Salut i Suport Psicològic al Pacient

Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material

Operaciones administrativas i documentació sanitària

Tècniques d’Ajuda Odontològica

Tècniques Bàsiques d’Infermeria

CFGS DE DIETÈTICA

Relacions a l’entorn de treball

Formació i Orientació Laboral

Educació sanitària i promoció de la salut

Fisiopatologia aplicada a la dietètica

Microbiología i higiene dels aliments 

Organització i Gestió de l’Àrea de Treball del Gabinet de Dietètica

Control alimentari

Alimentació equilibrada

Dietoteràpia

CFGS DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Fisiopatologia general

Gestió de mostres biològiques

Formació i Orientació Laboral

Biologia Molecular i Citogenètica

Tècniques generals de laboratori

CFGS EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (LOGSE)

Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Microbilògic

CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Formulació magistral

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques

Formació i Orientació Laboral

Promoció de la Salut

Oficina de farmàcia

Dispensació de productes parafarmacèutics

Operacions bàsiques de Laboratori

Disposició i venda de productes

Primers auxilis

Dispensació de productes farmacèutics

CFGM D’ESTÈTICA I BELLESA

Cosmetologia

Formació i Orientació Laboral

Maquillatge

Anàlisi Estètica

Imatge Corporal i Hàbits Saludables

Tècniques d’Higiene Facial i Corporal

CFGM DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Màrqueting i venda en Imatge Personal

CFGS D’ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Usos Socials

Habilitats comunicatives

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Sistemes operatius monoestacions

Aplicacions Web

Muntatge i manteniment d’equips

CFGS DISSENY D’APLICACIONS WEB

Formació i Orientació Laboral

Programació

Sistemes Informàtics

CFGM D’ACTIVITATS COMERCIALS

Tècniques de magatzem

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.