Qualificacions Proves Lliures 2017

CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Tècniques Bàsiques d’Infermeria

Relacions a l’Entorn de Treball

Formació i Orientació Laboral

Higiene del medi hospitalari i neteja del material

Operacions Administratives i Documentació SanitàriaOrganització i gestió de làrea de treball assignada a la unitat- gabinet de dietètica

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

Tecniques Odontologiques

CFGS DE DIETÈTICA

Relacions a l’Entorn de Treball

Formació i Orientació Laboral

Dietoteràpia

Control alimentari

Fisiopatologia aplicada a la dietètica

Alimentació equilibrada

Educació sanitària i promoció de la salut

Microbiologia i higiene alimentària

CFGS DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Formació i Orientació Laboral

Emepresa i iniciativa emprenedora

Gestió de mostres biològiques

Fisiopatologia general

Microbiologia_Laboratori

Microbiologia_LaboratoriLOE

Tècniques generals de laboratori

Anàlisi bioquímicaBiologia molecular i citogenètica

Tècniques d’immunodiagnòstic

CFGS EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (LOGSE)

Fonaments i tècniques d’anàlisi bioquímica LOGSE

CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Formació i Orientació Laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Dispensació de productes parafarmacèutics

Formulació Magistral

Operacions bàsiques de laboratori

Promoció de la salut

Disposició i venda de productes

Oficina farmàcia

Primers auxilis

Dispensació de productes farmacèutics

CFGM D’ESTÈTICA I BELLESA

Formació i Orientació Laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Cosmetologia per a estètica i bellesa

Màrqueting i venda en imatge personal

Perfumeria i cosmètica natural

Tècniques d’higiene facial i corporal

Anàlisi estètica

Maquillatge

Tècniques d’ungles artificials

Estètica de mans i peus

Depilació mecànica i decoloració del pèl

Imatge Corporal i hàbits saludables

Activitats en Cabina d’Estètica

CFGS D’ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Formació i Orientació Laboral

Assessoria Perruqueria

Assessoria d’Estètica

Assessoria Cosmètica

Estilisme en la vestimenta

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Serveis en Xarxa

CFGS DISSENY D’APLICACIONS WEB

Programació

Entorns de desenvolupament

LLenguatge Marques i sistemes de gestió d’informació

Bases de dades

Sistemes Informatics

CFGM D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Empresa i iniciativa emprenedora

Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències

Atencio sanitaria

Intervencio extinció incendis

CFGM D’ACTIVITATS COMERCIALS

Aplicacions informàtiques per al comerç

Dinamització del punt de venda

Processos de venda

Gestió de compres

Formació i orientació laboral

Anglès Activitats Comercials

Gestió d’un petit comerç

Tècniques de magatzem

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.