Títols que depenen del Ministeri d’Educació

TITOLS QUE DEPENEN DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

 

Per a títols de tècnic auxiliar (antics FP1 o FP de primer grau i mòduls professionals de nivell 2)

Per a títols de tècnic especialista (antics FP2 o FP de segon grau i mòduls professionals de nivell 3)

 

Documentació per sol·licitar el títol:

  1. Sol·licitud: descarrega aquí el formulari

 

  1. Fotocopia DNI / NIE

 

  1. Impresos taxes pagades https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059/

 

  1. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa

 

TAXES 2017

FP1 ………………………………….21,09 €         FP2 ………………………………….51,74 €

FP1 (família nombrosa) …………10,55 €        FP2 (família nombrosa) …………25,87 €

Duplicat títol FP1 ……………….    2,44 €        Duplicat títol FP1 (família nombrosa)  1,22 €

Duplicat títol FP2 ……………….    4,65 €        Duplicat títol FP2 (família nombrosa)  2,33 €

 

Exempcions:

  • Família nombrosa especial
  • Víctimes d’actes terroristes
  • Reexpedició títol per menció del sexe

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.