Títols que depenen del Ministeri d’Educació

TITOLS QUE DEPENEN DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

 

Per a títols de tècnic auxiliar (antics FP1 o FP de primer grau i mòduls professionals de nivell 2)

Per a títols de tècnic especialista (antics FP2 o FP de segon grau i mòduls professionals de nivell 3)

 

Documentació per sol·licitar el títol:

  1. Sol·licitud: descarrega aquí el formulari

 

  1. Fotocopia DNI / NIE

 

  1. Impresos taxes pagades https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059/

 

  1. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa

 

TAXES 2019

FP1 ………………………………….21,51 €         FP2 ………………………………….52.78 €

FP1 (família nombrosa) …………10,76 €        FP2 (família nombrosa) …………26.39 €

Duplicat títol FP1 ……………….    2,48 €        Duplicat títol FP1 (família nombrosa)  1,24 €

Duplicat títol FP2 ……………….    4,75 €        Duplicat títol FP2 (família nombrosa)  2,38 €

Exempcions:

  • Família nombrosa especial
  • Persones amb discapacitat igual o superior a 33%
  • Reexpedicií títol per menció del sexe
  • Víctimes d’actes terroristes, cónjuge i fills
  • Víctimes de violència de gènere i fills

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.