FP dual

L’IES Francesc de Borja Moll imparteix el cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’aplicacions web en la modalitat alternança a l’empresa, anomenada formació professional dual.

A l següent enllaç podeu trobar tota la normativa estatal i autonòmica.

Normativa FP dual

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.