Erasmus KA102

Cicles de Formació Professional Grau Mitjà – Projectes KA 102

Desenvolupament de part de les practiques ( FCT ) a un país de l’UE. El període consisteix en 30 díes a un país estranger de la UE.

L’IES Francesc de Borja Moll té concedides mobilitats dins el marc del projecte kA 102.

Durant el curs 2015-16 es varen realitzar 24 mobilitats dels diferents cicle formatius de grau mitjà.,

Durant el curs2016-17 s’han gestionat 22 mobilitats de les quals 5 es varen  concedir a  alumnes del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria per anar a Kotka (Finlàndia). Durant els mesos de març a juny alumnes dels CFGM d’Estètica, Perruqueria, Xistemes Microinformàtics i Xarxes, Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia han realitzat part de les seves pràctiques formatives a Finlàndia, Regne Unit, Alemanya i Irlanda.

Enguany començarà el nou projecte KA102 que ens han concedit amb una durada de 24 mesos, és a dir, dos cursos escolars i amb una totalitat de 34 moblilitats, 4 de les quals són per fer la totalitat de les FCT a un país de la UE i la resta com ha estat sempre, per realitzar estàncies de 30 díes.

Durant el mes d’octubre del curs 2017-18es farà una reunió informativa per als alumnes interessat i començarà el procés de selecció

Sobre preguntes freqüents relacionades amb aquest projecte:

FAQ KA 102

Sol·licitud mobilitat ERASMUS+per a l’alumnat del centre: ( RESUM de la informació publicada)

Durant el mes d’octubre publicarem informació i dates de sol.licitud per als alumnes interessats en realitzar pràctiques a la UE.

Aquí teniu el full de sol·licitud per obtenir una plaça de mobilitat ERASMUS+.

Solicitud de alumnos PDF

La documentació a aportar juntament amb la sol·licitud és:

  • Expedient acadèmic
  • Acreditació lingüística ( títol oficial EOI, nota mitjana de l’assignatura de llengua estrangera,etc )
  • Certificats assumptes socials

Els criteris de selecció per aconseguir una plaça de mobilitat ERASMUS+ seran:

  • Expedient acadèmic
  • Prova lingüística de nivell de l’idioma corresponent
  • Informe del tutor del curs que està cursant que valorarà la maduresa, autonomía, capacitat resolutiva, actitud i assistència a classe, etc.
  • Informe d’assumptes socials (solament per a alumnes que tenguin qualque expedient obert).

Per a dubtes o informació: mobilitat@iesfbmoll.org

EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT 

 

MOBILITATS ERASMUS+ REALITZADES

Durant el mes de novembre de 2015, alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria del nostre centre varen realitzar una estància de 30 dies a l’estranger dins el programa Erasmus+. A Finlàndia varen anar 4 alumnes i a Itàlia 5 alumnes.

Entre el mes de març i juny, els alumnes de la resta de cicles varen realitzar la seva estància a un país europeu.

Respecte a mobilitats KA102, alumnes de CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil.lar, CFGM d’Estètica i Bellesa, CFGM d’Activitats Comercials i CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes varen realitzar estàncies de 30 díes de durada a Finlàndia, UK, Malta i Alemanya.

Respecte a mobilitats KA103, dos alumnes del CFGS de dietètica  i una alumna del CFGS d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa varen realitzar la totalitat de les seves pràctiques a Finlàndia i Malta respectivament.

A aquest enllaçs es poden consultar les seves experiències de mobilitat a un país estranger.

https://iesfbmoll.blogspot.com.es/

Per altra banda, també hem rebut alumnes d’aquestos països per realitzar pràctiques a empreses de Mallorca.

Comments are closed.