Proves d’accés a CFGS 2019

PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR 2019
Inscripció per fer la prova: del 6 al 18 de març de 2019.

Podeu trobar tota la informació aquí:

https://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_dacces_2019_grau_superior/

Normativa: (BOIB núm. 18 del 9 de febrer del 2019)

PROVA ACCÉS GRAU SUPERIOR 2019

Qualificacions provisionals. Llista actualitzada.

Comments are closed.