Horaris d’impartició

Adminstració de Sistemes informàtics en xarxa (LOE) Horabaixa
Anatomia patológica i citodiagnòstic (LOE) Matí
Assessoria d’imatge personal i corporativa (LOE) Horabaixa
Comerç Internacional (LOE) Horabaixa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

Horabaixa

Horabaixa

Dietètica (LOGSE) Horabaixa
Estètica Integral i Benestar (LOE) Matí
Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic (LOE) Matí

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.