Horaris d’impartició

Comerç Internacional (LOE) Horabaixa
Adminstració de Sistemes informàtics en xarxa (LOE) Horabaixa
Desnvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE) Horabaixa
Desenvolupament d’aplicacions web (LOE) Horabaixa
Assessoria d’imatge personal i corporativa (LOE) Horabaixa
Dietètica (LOGSE) Horabaixa
Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic (LOE) Matí
Anatomia patológica i citodiagnòstic (LOE) Matí

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.