Informació ESO

Primer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Biologia i geologia
 • Educació plàstica i visual
 • Música
 • Escollir entre: Valors ètics o Religió

Segon d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Física i química
 • Tecnologia
 • Escollir entre: Valors ètics o Religió
 • Escollir entre: Educació plàstica i visual, Música o Segona llengua estrangera (Francès)

Tercer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Física i química
 • Biologia i geologia
 • Tecnologia
 • Escollir entre: Valors ètics o Religió
 • Escollir entre: Educació plàstica i visual, Música o Segona llengua estrangera (Francès)

Quart d’ESO

Matèries comunes a tots els itineraris.

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Escollir entre: Valors ètics o Religió

Itinerari d’Ensenyaments Acadèmics:

 • Matemàtiques aplicades als ensenyaments acadèmics.
 • Triar 2 entre:
  • Biologia i geologia
  • Economia
  • Física i química
  • Llatí
 • Triar una entre:
  • Filosofia, Educació plàstica i visual, Música, Segona llengua estrangera, Tecnologia, Informàtica

Itinerari d’Ensenyaments professionals

 • Matemàtiques aplicades als ensenyaments professionals
 • Tecnologia
 • Triar una entre:
  • Ciències aplicades a l’entorn professional
  • Iniciació a la iniciativa emprenedora
 • Triar una entre:
  • Filosofia, Educació plàstica i visual, Música, Segona llengua estrangera, Tecnologia, Informàtica

 

Comments are closed.