Impresos

Documents generals

 

Presentar original o fotocòpia compulsada del o dels documents adjunts.

 

 

Instància general

 

 

Instància general (camps en blanc)

 

 

Devolució matrícula (només fins dia 30 de setembre)

 

 

Autorització per retirar documentació a la Secretaria (amb fotocòpia DOI)

FP – DISTÀNCIA

Font:  Resolució Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de juliol de 2013.

*

Renúncia a la convocatòria i/o anul·lació de la matrícula de tots o d’alguns mòduls

 

IFC21 – Sistemes microinformàtics i xarxes

SAN22 – Farmàcia i parafarmàcia


IFC31 – Administració de sistemes informàtics en xarxa

*

Renúncia a la convocatòria extraòrdinaria

IFC21 – Sistemes microinformàtics i xarxes

SAN22 – Farmàcia i parafarmàcia

IFC31 – Administració de sistemes informàtics en xarxa

 

Comments are closed.