PROVES LLIURES 2019

Normativa (BOIB núm. 18 del 9 de febrer de 2019):

PROVES LLIURES 2019

A aquest enllaç podeu consultar total la informació publicada per la Conselleria d’Educació i Universitat

Convocatòria de les proves lliures 2019

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES

Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

Assessoria Perruqueria

Assessoria Estètica

Assessoria Cosmètica

Estilisme en la vestimenta

Estètica i bellesa

Cosmetica_Estetica

AnalisiEstetic_Estetica

FOL_Estetica

Estètica de mans i peus

Tècniques d’Higiene Facial i Corporal

Maquillatge

Tècniques d’ungles artificials

Dietètica

Control alimentari

FOL_Dietetica

RET_Dietetica

Dietoteràpia

Microbiologia

Alimentació equilibrada

Fisiopatologia

Organització i gestió de l’àrea de treball

Educació sanitària i promoció de la salut

Comerç Internacional

Màrqueting Internacional

Finançament Internacional

Gestió administrativa del comerç internacional

Logísitca d’emmagatzematge

Activitats comercials

Activitats comercials (tots els mòduls)

Cures Auxiliars d’Infermeria

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

FOL_TCAI

RET_TCAI

Higiene del medi hospitalari

Operacions administratives i documentació sanitària

Tècniques bàsiques d’Infermeria

Tècniques d’ajuda ondontològica estomatològica

Farmàcia i Parafarmàcia

EIE_Farmacia

FOL_Farmacia

PrimersAuxilis_Farmacia

Oficina de Farmàcia

Operacions Bàsiques de Laboratori

Dispensació i venda de productes

Dispensació de productes farmacèutics

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Formulacio Magistral

Dispensació de productes parafarmacèutics

Laboratori de diagnòstica clínic i biomèdic

EIE_Laboratori

FOL_Laboratori

Laboratori_Fisiopatologia

Tècniques d’anàlisi hematològic

Microbilogia clínica

Biologia Molecular i Citogenètica

Gestiò de mostres biològiques

Tècniques Generals de Laboratori

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Sistemes Informàtics (DAW)

Programacio_DAW

 

 

Comments are closed.