CFGM Emergències i protecció civil

MÒDULS

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

Coordinació d’equips i unitats d’emergències
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències
Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat
Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans
Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències
Suport psicològic en situacions d’emergència
Tutoria
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals

Comments are closed.