Impresos matrícula curs 18/19

IMPRESOS ESO

MATRICULA 1r ESO

MATRICULA 2n ESO PMAR

MATRICULA 2n ESO

MATRICULA 3r ESO PMAR

MATRICULA 3r ESO

MATRICULA 4t ESO

MATRICULA ESO alumnes del centre

IMPRESOS BATXILLERAT

MATRICULA 1r BATXILLER CIÈNCIES

MATRICULA 1r BATXILLER HUMANITATS I CC

MATRICULA 2n Ciències

MATRICULA 2n Humanitats i CC

 

AMB ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA DE CADA NIVELL TAMBÉ S’HAN D’ENTREGAR ELS SEGÜENTS IMPRESOS:

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

PREINSCRIPCIÓ:

S’ha de fer el tràmit telemàticament accedint a aquest enllaç de CAIB:

http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissio_curs_2018-2019/

El document del tramit online s’ha d’entregar juntament amb els documents addients que s’indica

MATRÍCULA:

**Una vegada la persona hi hagi obtingut plaça, ha de descarregar els següents formularis i entregar-los al centre els dies indicats de matrícula de cada cicle formatiu.

Els formularis per descarregar són:

FP Bàsica: 

MATRICULA FP BÀSICA

FP Grau Mitjà:

MATRICULA GM ACTIVITATS COMERCIALS

MATRICULA GM CURES AUX. INFERMERIA

MATRICULA GM EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

MATRICULA GM ESTÈTICA I BELLESA

MATRICULA GM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

MATRICULA GM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

MATRICULA GM SIST.MICROINFORMÀTICS I XARXES

FP Grau Superior:

MATRICULA GS ADM. SISTEMES INFORMATICS EN XARXA

MATRICULA GS ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

MATRICULA GS ASSESS. D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

MATRICULA GS COMERÇ INTERNACIONAL

MATRICULA GS DES. APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

MATRICULA GS DES. APLICACIONS WEB

MATRICULA GS DIETÈTICA

MATRICULA GS ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

MATRICULA GS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Realització de la Formació en Centres de Treball: 

MATRICULA FCT

 

 

Comments are closed.