Impresos matrícula curs 17/18

IMPRESOS ESO

1r

2n PMAR

2n

3r PMAR

3r

4t

IMPRESOS BATXILLERAT

1r Ciències

1r Humanitats i ciències socials

2n Ciències

2n Humanitats i ciències socials

AMB ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA DE CADA NIVELL TAMBÉ S’HAN D’ENTREGAR ELS SEGÜENTS IMPRESOS:

INSTRUCCIONS MATRICULA ESO-BAT

APIMA

FULL DADES ALUMNE

TAQUILLA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

S’ha de fer el tràmit telemàticament accedint a aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissio_curs_2017-2018/

Els formularis per descarregar són:

FP Bàsica: 

Sol·licitud AdmFPB 2017_català                                    Solicitud AdmFPB 2017_ Castellano

Certif_ proposta incorporació FPB__160517 (1)

FP Grau Mitjà:

Sol·licitud AdmGM 2017_Català                                   Solicitud AdmGM 2017_Castellano

DECLARACIÓ JURADA_Català                                    DECLARACIÓN JURADA_Castellano

FP Grau Superior:

Sol·licitud AdmGS 2017_Català                                     Solicitud AdmGS 2017_Castellano

DECLARACIÓ JURADA_Català                                    DECLARACIÓN JURADA_Castellano

 

IMPRESOS ESPECÍFICS EN FUNCIÓ DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL:

FP BASICA

GRAU MITJÀ COMERÇ

GRAU SUPERIOR COMERÇ

GRAU MITJÀ INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

GRAU SUPERIOR INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

GRAU MITJÀ IMATGE PERSONAL

GRAU SUPERIOR IMATGE PERSONAL

GRAU MITJÀ SANITÀRIA

GRAU SUPERIOR SANITÀRIA

GRAU MITJÀ SEGURETAT I MEDI AMBIENT (emergències)

Realització de la Formació en Centres de Treball: 

FCT

 

Comments are closed.