Educació Secundària Obligatòria

Primer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Biologia i geologia
 • Educació plàstica i visual
 • Música I
 • Escollir entre: Religió o Valors ètics
 • Projecte de convivència.
 • Projecte ” Un mòn de llibres”

Segon d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Física i química
 • Tecnologa I
 • Escollir entre: Religió o Valors ètics
 • Específiques (Elegir una): Francès, Educació plàstica II, Música II
 • Projecte de convivència

Tercer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Biologia i geologia.
 • Física i química
 • Tecnologia
 • Escollir entre: Religió o Valors ètics
 • Específiques (Elegir una): Francès, Educació plàstica II, Música II

Quart d’ESO

 

 

Comments are closed.