Admissió FP presencial i DUAL 2018/2019

Tota la informació està recollida a la pràgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2018-2019/

 

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019

Calendari  del procés d’admissió a FP bàsica i presencial

Tríptic Admissió FP 2018 Presencial

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió d’FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior presencial

FPB documentació per admissió

GM documentació per admissió

GS documentació per admissió

Altres documents

Doc Proposta FPB_2018

Decl per Menors_1 tutor_2018

Model Autoritz Representació_2018

Calendari del procés d’admissió FP DUAL

Tríptic Admissió FP DUAL 2018

DOCUMENTACIÓ per a l’admissió a CFGS DUAL

Admissió

Models de declaració jurada

Català                                           Castellano

Sol.licitud de proposta d’idoneitat de la empresa

Català                                            Castellano

Conformitat amb l’FP dual

Model de declaració jurada

Incorporació de l’empresa al programa

COMPROMIS_DE_PARTICIPACIO (català)                                   COMPROMISO_DE_PARTICIPACION (castellano)

Contracte per a la formació i l’aprenentatge

Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge

Annex 1 contracte Acord per a l’activitat formativa en contracte per a la formació i l’aprenentatge

Nota informativa, contracte per a la formació i l’aprenentatge

Comments are closed.