Consell escolar

President: Juan José Rey Porca

Cap d’estudis diürn: Andrés Nadal Cristóbal

Cap d’estudis vespertí: Mª Teresa Mestre Mut

Secretari: Antoni Roca Pujol

Representant de l’APIMA: Margarita Cardell Alonso

Representant de l’Ajuntament: Eberhard Grosske Fiol

Representants dels professors:

  1. Carmen Aguado Cabellos
  2. Catalina Barceló Jaume
  3. Caridad López Blasco
  4. Emilia Marco Pérez
  5. Carmen Noguera Llabrés
  6. Lluïsa Palomero Almenara

Representants de pares i mares:

Ana Belén Lizón Muñoz

Representants dels alumnes:

  1. Mohamed Yassin Hallouzi
  2. Aila Romaguera Mezquida
  3. Farah Ziani Varela

Representant del PAS: Margarita Gelabert Morro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.