Tipus examen i criteris d’avaluació

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Proves lliures 2018 Empresa i Iniciativa Emprenedora

Proves lliures 2018 Formació i Orientació Laboral

Proves lliures 2018 Relacions en l’Entorn de Treball

DEPARTAMENT DE SANITAT

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

LOE

Biologia Molecular i Citogenètica-LOE 2018 (1)

Fisiopatologia General 2018

Tipus d’examen Gestió de Mostres Biològiques 2018

Tipus d’examen Tècniques Generals de Laboratori 2018

 

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

LOGSE

Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Bioquímiques -LOGSE2018

Fonaments i tècniques d’anàlisi hematològics i citològics tipus examen LOGSE 2018

Fonaments i Tècniques d’Anàlisi Microbilògic 2018

TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Anatomofisiologia i patologia aplicada

Dispensació de productes farmacèutics

Dispensació de productes parafarmacèutics

Formulació Magistral

Primers auxilis

Operacions bàsiques laboratori

Promoció de la salut

Disposició i venda de productes

Oficina de farmàcia

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Atenció Sanitària Inicial en Situacions d’Emergències

Intervenció Operativa a Incendis Urbans

INTERVENCIÓN OPERATIVA EN SALVAMENTO I RESCATE

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS , ESDEVENIMENTS I INSTAL.LACIONS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES

CURES AUXILIARS D’iNFERMERIA

Higiene del Medi Hospitalari TIPUS D’EXAMEN 2018

Operacions Administratives i Documentaciò Sanitària TIPUS D’EXAMEN 2018

Promoció de la Salut i Suport Psicològic al Pacient TIPUS EXAMEN 2018

Tècniques Bàsiques d’Infermeria TIPUS D’EXAMEN 2018

Tècniques d’Ajuda Odontològica TIPUS EXAMEN 2018

TÈCNIC EN DIETÈTICA

Lliures 2018 Alimentació Equilibrada. Informació examen Català

Lliures 2018 Control alimentari

Lliures 2018 Fisiopatologia aplicada a la dietètica

lliures 2018 Organització i Gestió de l’àrea de treball del gabinet de dietètica

Lliures 2018 Dietoterapia

Lliures 2018 Educació Sanitaria i promoció de la salut

Lliures 2018 Microbiològia i higiene dels aliments

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

TÈCNIC EN ESTÈTICA I BELLESA

IMP 21 0636 Estètica de mans i peus

IMP21-Analisi Estètica

IMP 21 0639 Activitats de cabina d’estètica

IMP21 0640 Imatge corporal i hàbits saludables

IMP21-Cosmetologia

IMP21 0642 Perfumeria i cosmètica natural

IMP21 0643 Màrketing en imatge personal

IMP21-0634 Maquillatge

IMP 21 0637 Tècnica d’ungles artificials

IMP-21-0633-Tècniques d’higiene facial i corporal

IMP21 0635 Depilació mecànica i deccoloració del borrisol

TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

IMP 22 P0643 marketing a les empreses d’imatge personal

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

IMP 33 1181 ASSESSORIA COSMÈTICA

IMP33-1183-Estilisme-vestir-tipus examen

IMP-33-1187-ASSESSORIA-ESTÈTICA

IMP 33 1181 ASSESSORIA PERRUQUERIA tipus d’examen

Tipus examen Habilitats comunicatives

Tipus examen Protocol i organització esdeveniments

DEPARTAMENT DE COMERÇ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

Tècniques de magatzem

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Sistemes operatius monoestacions

Aplicacions web

Muntatge i manteniment d’equips

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT DE PÀGINES WEB

BASES DE DADES TIPUS EXAMEN LLIURES

Llenguatge de marques Tipus examen

Comments are closed.