Tipus examen i criteris d’avaluació

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora i Relacions a l’Entorn de Treball TIPUS EXAMEN

DEPARTAMENT DE SANITAT

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

LOE

Anàlisi Bioquímiques Tipus examen-LOE2017

Biologia MOLECULAR i citogenètica Tipus examen-LOE2017

Fisiopatologia general Tipus examen Proves lliures 2017

Gestió de mostres biològiques Tipus examen Proves lliures 2017

MICROBIOLOGIA Clínica Tipus examen LOE 2017

Tècniques d’anàlisi hematològic tipus examen LOE 2017

Tècniques d’immunodiagnòstic Tipus exàmen-LOE2017

Tècniques generals de laboratori Tipus examen Proves lliures 2017 (1)

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

LOGSE

Fonaments i tècniques d’anàlisi bioquímiques-Tipus examen LOGSE2017

Fonaments i tècniques d’anàlisi hematològics i citològics tipus examen LOGSE 2017

Fonaments i tècniques d’anàlisi microbiològics Tipus examen LOGSE 2017

TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Anatomofisiologia i Patologia bàsiques_lliures

Dispensació de productes farmacèutics

Dispensació de productes parafarmacèutics 2017

Formulació Magistral 2017

Primers auxilis

Operacions bàsiques de laboratori Tipus Exàmen proves lliures

Promoció de la salut Tipus Exàmen proves lliures

Disposició i venda de productes tipus examen

Oficina de Farmàcia tipus examen

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Atenció Sanitària Inicial en Situacions d’Emergències

Intervenció Operativa a Incendis Urbans

INTERVENCIÓN OPERATIVA EN SALVAMENTO I RESCATE

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS , ESDEVENIMENTS I INSTAL.LACIONS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I EMEREGÈNCIES

 

CURES AUXILIARS D’iNFERMERIA

Organització i documentació sanitària Tipus d’examen

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient Tipus d’examen

Tècniques bàsiques d’infermeria i Higiene del Medi Hospitalari TIPUS D’EXAMEN 2017

Tècniques d’ajuda odontològica TIPUS D’EXAMEN 2017

TÈCNIC EN DIETÈTICA

Lliures 2017 Alimentació Equilibrada. Informació examen Català

Lliures 2017 Control alimentari. Informació examen català

Lliures 2017 Dietoteràpia. Informació examen català

Lliures 2017 Educació sanitària. Informació examen català

Lliures 2017 Fisiopatologia. Informació exàmen Català

Lliures 2017 Microbiològia. Informació examen català

Lliures 2017 OGD. Informació examen Català

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

TÈCNIC EN ESTÈTICA I BELLESA

IMP 21 0636 Estètica de mans i peus

IMP21 0638 Anàlisi estètica

IMP 21 0639 Activitats de cabina d’estètica

IMP21 0640 Imatge corporal i hàbits saludables

IMP21 0641 Cosmetologia per estètica i bellesa

IMP21 0642 Perfumeria i cosmètica natural

IMP21 0643 Màrketing en imatge personal

IMP21 0634 Maquillatge

IMP 21 0637 Tècnica d’ungles artificials

IMP 21 0633 Tecniques d’higiene facial i corporal

IMP21 0635 Depilació mecànica i deccoloració del borrisol

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

IMP 33 1181 ASSESSORIA COSMÈTICA

IMP33-1183-Estilisme-vestir-tipus examen

IMP-33-1187-ASSESSORIA-ESTÈTICA

IMP 33 1181 ASSESSORIA PERRUQUERIA tipus d’examen

DEPARTAMENT DE COMERÇ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

COM21Tipus d’examen i material

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

CFGM – SMX – Serveis en Xarxa – TIPUS EXAMEN

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT DE PÀGINES WEB

BASES DE DADES TIPUS EXAMEN LLIURES

Llenguatge de marques Tipus examen

Comments are closed.