Tipus examen i criteris d’avaluació

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Proves lliures Empresa i Iniciativa Emprenedora

Proves lliures Formació i Orientació Laboral

Proves lliures Relacions a l’Entorn de Treball

DEPARTAMENT DE SANITAT

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

LOE

¨Tècniques Generals de Laboratori

2019-Anàlisis bioquímic-Tipus examen

2019-Fisiopatologia General-Tipus examen

2019-Tècniques_immunològiques-Tipus examen

BIO MOLECULAR model exam-LOE201819

gestio mostres avaluació

Tipo examen HEMATOLOGÍA LOE 2019

Tipo examen MICROBIOGÍA LOE 2019

TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Anatomofisiologia i patologia aplicada

Dispensació de productes farmacèutics

Dispensació de productes parafarmacèutics

Formulació Magistral

Primers auxilis

Operacions bàsiques laboratori

Promoció de la salut

Disposició i venda de productes

Oficina de farmàcia

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Atenció Sanitària Inicial en Situacions d’Emergències

Intervenció Operativa a Incendis Urbans

INTERVENCIÓN OPERATIVA EN SALVAMENTO I RESCATE

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS , ESDEVENIMENTS I INSTAL.LACIONS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES

CURES AUXILIARS D’iNFERMERIA

Higiene al medi hospitalari

Operacions Administratives i Documentació Sanitaria

Promoció de la Salut i Suport Psicològic al pacient

Tècniques Bàsiques d’Infermeria

Tècniques d’Ajuda Odontològica

TÈCNIC EN DIETÈTICA

Lliures 2019 Alimentació Equilibrada. Informació examen Català

Lliures 2019 Control Alimentari. Informació examen Català (1)

Lliures 2019 Dietoteràpia (1)

Lliures 2019 Educació sanitària i promoció de la salut – Informació examen (1)

Lliures 2019 Fisiopatologia aplicada a la dietètica. Informació examen Català (1)

Lliures 2019 Microbiologia tipus d’exàmen (1)

Lliures 2019 Organitzció i Gestió d’un Gabinet de Dietètica

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

TÈCNIC EN ESTÈTICA I BELLESA

IMP-21-0636-Estètica-de-mans-i-peus-2016-17-contenidos-y-crit.-evaluacion (1)

IMP-Analisi-PROVESLLIURES2019TIPUSEXAMEN

IMP 21 0639 Activitats de cabina d’estètica

IMP21 0640 Imatge corporal i hàbits saludables

IMP-Cosmetologia-PROVESLLIURES2019TIPUSEXAMEN

IMP21 0642 Perfumeria i cosmètica natural

IMP21 0643 Màrketing en imatge personal

Maquillatge

Tècnica d’Ungles Artificials

IMP-21-0633-Tècniques d’higiene facial i corporal

IMP21 0635 Depilació mecànica i deccoloració del borrisol

TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

IMP 22 P0643 marketing a les empreses d’imatge personal

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Assessoria-cosmètica

Estilisme en vestuari i complements

IMP-33-1187-ASSESSORIA-ESTÈTICA

IMP 33 1181 ASSESSORIA PERRUQUERIA tipus d’examen

Tipus examen Habilitats comunicatives

Tipus examen Protocol i organització esdeveniments

DEPARTAMENT DE COMERÇ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

Criteris de qualificació

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL

Lliures COM 34 Marketing Internacional Criteris

Financiació Internacional

Gestió Administrativa del Comerç Internacional

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Sistemes operatius monoestacions

Aplicacions web

Muntatge i manteniment d’equips

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

BASES DE DADES TIPUS EXAMEN LLIURES

Llenguatge de marques Tipus examen

Entorns de desenvolupament

SISTEMES_INFORMATICS

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMES

TIPUS-EXAMEN-LLIURES-PROGRAMACIÓ

Comments are closed.