FP a distància

Determinats cicles formatius de formació professional s’imparteixen en el règim d’educació a distància.  Aquest tipus d’ensenyament es basa en combinar la realització d’activitats mitjançant una plataforma online i la realització de certes pràctiques i exàmens finals presencials. El nostre institut té el següent cicle formatiu en aquesta modalitat:

Per a més informació podeu consultar la normativa per aquests estudis en el següent enllaç:  Resolució convocatòria 2019-2020

Important: la sol·licitud d’admissió s’ha de fer de forma telemàtica, s’han d’imprimir els documents i presentar-los al centre. 

L’horari de secretaria és de 10h a 13h de dilluns a divendres

Clicant al següent enllaç, s’accedeix a la pàgina de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per realitzar el tràmit telemàtic.

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_procas_dadmissia_curs_2019-2020/

CALENDARI DE MATRÍCULA

El tràmit telemàtic s’obrirà del 2 al 13 de setembre de 2019.

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2019-20

Comments are closed.