FP a distància

Determinats cicles formatius de formació professional s’imparteixen en el règim
d’educació a distància.  Aquest tipus d’ensenyament es basa en combinar la realització d’activitats mitjançant una plataforma online i la realització de certes pràctiques i exàmens finals presencials. El nosre institut té els següents cicles formatius en aquesta modalitat:

Per a més informació podeu consultar la normativa per aquests estudis en el següent enllaç.

Important: la sol·licitud d’admissió s’ha de fer de forma telemàtica, s’han d’imprimir els documents i presentar-los al centre. 

L’horari de secretaria és de 10h a 13h de dilluns a divendres

Accés a la plataforma.

CALENDARI DE MATRÍCULA

Calendari del procés d’admissió d’FP a distància 2017-2018

Per a més informcíó sobre el procés de matrícula heu d’anar a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat:

http://fp.caib.es/distancia

REQUISITS PER CURSAR ELS MÒDULS 

Requisits per cursar els mòduls

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2017-18

 

Calendari

Comments are closed.