Història

ies009Cap a finals del curs 1978/1979, és a dir, pel mes de maig de l’any 1979, l’aleshores Coordinador Provincial de Formación Profesional , Sr. Joan Taix i Planas,  reuní el professors numeraris de la branca administrativa amb destinació definitiva a l’Institut Politècnic per comunicar que per al curs seguent 1979/80 s’inagurava a Ciutat un altre Centre de Formació Professional, situat en el Polígon de Llevant, i que la branca administrativa en bloc (especialitat d’Administratiu i d’Informàtica de Gestió) es desdoblava del Politècnic i s’integrava en el conjunt d’ensenyances del nou Centre.

L’equip educatiu en el curs 1982/83 va creure convenient posar-li un nou nom que l’identifiques amb l’entorn o d’una figura destacada de la societat mallorquina. Així el claustre de professors en sessió de dia 3 d’abril de 1983 va aprovar proposar a la Direcció Provincial del MEC el nom de Francesc de Borja Moll.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.