Dietètica (LOGSE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Dietètica

Competències professionals

Elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats funcionals, a més de programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

 • Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària.
 • Unitats de suport: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriàtrica.
 • Salut pública: servei d’higiene dels aliments.
 • Serveis generals hospitalaris: unitats o seveis de dietètica i nutrició.
 • Serveis de restauració: cuines d’hospitals.
 • Empreses de serveis de menjar.
 • Restaurants i hotels.
 • Menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars o dèmpreses.
 • Industria alimentària: departaments de disseny d’aliments preparats i precuinats.
 • Departament de promoció de productes alimentaris.
 • Control i formació de manipuladors d’aliments

Sortides professionals

 • Dietista
 • Tècnic en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses servei de menjars
 • Tècnic en higiene dels aliments
 • Consultor en alimentació
 • Educador sanitari.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica 95
1r Alimentació equilibrada 320
1r Control alimentari 190
1r Fisiopatologia aplicada a la dietètica 225
1r Relacions en l’àmbit de treball 65
1r Formació i orientació laboral 65
2n Dietoteràpia 240
2n Microbiologia i higiene alimentària 240
2n Educació sanitària i promoció de la salut 160
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.