Equip directiu

Director: Juan José Rey Porca   director@iesfbmoll.org

Secretaria: Isabel Mateu Arcos      secretaria@iesfbmoll.org

Cap d’estudis matí:   Andrés Nadal Cristóbal    capdiurn@iesfbmoll.org

Cap d’estudis FP:   Maria Teresa Mestre Mut       capfp@iesfbmoll.org

C. E. adjunt d’ESO:  María José García Simonet capeso@iesfbmoll.org

C. E. adjunt d’FP nocturm: Elena Blesa Guerrero     capnocturn@iesfbmoll.org

C.E. adjunt ESO i Batxillerat:  Maria Àngels Sánchez Riolobos     capbatx@iesfbmoll.org

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.