Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)

Títol que s’obté

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria

Competències professionals

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entron com a membre d’un equip d’nfermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si n’es el cas, com a membre d’un equip de salut en l’assistència sanitària derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent

Àmbit professional i de treball

Organització i gestió d’unitats de consulta, prestació de serveis i educació sanitària.

Sortides professionals

  • Auxiliar d’infermeria/clínica
  • Auxiliar de balnearis
  • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
  • Auxiliar bucodental

Mòduls

Durada total: 1400h repartides en 2 cursos acadèmics

CFGM. TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
PRIMER CURS
MÒDUL HORES IDIOMA
Tècniques bàsiques d’infermeria 350 Català
Higiene en el medi hospitalari 155 Català
Operacions administratives i documentació sanitària 65 Català
Relació en l’equip de treball 65 Català
Formació i orientació laboral 65 Català
Promoció de la salut i suport psicològic 130 Català
FOL 65 Català
Tècniques d’ajuda odontològica 130 Català
SEGON CURS
Formació en centres de treball 440 Català

Formació en centres de treball

La realització de la FCT, dels alumnes de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria del nostre centre, és les 440 hores distribuides en 13 setmanes: 7 setmanes les realitzen a un centre hospitalari, 3 a una consulta odontològica i 3 a una residència geriàtrica. Tots els alumnes passen, en principi, per els seus possibles futurs llocs de treball, així tenen coneixement dels diferents sectors.

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Comments are closed.