Farmàcia i parafarmàcia (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia

Competències professionals

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut, i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Àmbit professional i de treball

Es desenvolupa l’activitat professional en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics i, en general, de productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, la fitoteràpia i d’altres. També pot exercir la seva activitat en petits laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics i afins.

Sortides professionals

  • Tècnic en farmàcia
  • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
  • Tècnic en emmagatzematge de medicaments
  • Tècnic en farmàcia hospitalària
  • Tècnic en establiments de parafarmàcia

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Anatomofisiologia i patologies bàsiques 125
1r Disposició i venda de productes 90
1r Oficina de farmàcia 155
1r Dispensació de productes farmacèutics 245
1r Operacions bàsiques de laboratori 255
1r Formació i Orientació Laboral 90
2n Primers auxilis 40
2n Dispensació de productes parafarmacèutics 215
2n Formulació magistral 190
2n Promoció de la salut 135
2n Empresa i iniciativa emprenedora 60
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Comments are closed.