Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar

Competències professionals

 • Atendre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant el consum i l’estoc.
 • Atendre al client en totes les fases del procés, aplicant procediments establerts.
 • Comprovar l’estat del cabell, manejant instruments d’observació
 • Preparar i posar a punt el lloc de treball i instal·lacions, mantenint-lo en condicions òptimes per a la seva utilització.
 • Realitzar canvis de forma permanents en el cabell, seguin les especificacions establertes.
 • Tintar i decolorar el tall capil·lar seleccionant cosmètics, tècniques i procediments.
 • Canviar la longitud del cabell seleccionant eines, accessoris i útils segons les diferent tècniques i estils de tall.
 • Realitzar pentinats i recollits, amb o sense pròtesis, personalitzant-los i adaptant-los a les necessitats del client.
 • Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l’embelliment i cura de les mans, peus i ungles.
 • Realitzar tècniques de barberia i perruqueria masculina identificant les demandes i necessitats del client.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses d’imatge personal dedicades als processos de perruqueria d’ús social, on desenvolupa tasques de: préstec de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció de riscos. Per norma, actuen per compte llunyà, integrant-se en equips de treball amb persones dels seu mateix, inferior o superior nivell de qualificació.

Sortides professionals

 • Perruquer/a
 • Barber/a
 • Tècnic/a en coloracions capil·lars
 • Tècnic/a en canvis de forma del cabell
 • Tècnic/a en tall de cabell
 • Tècnic/a en manicura
 • Tècnic/a en pedicura
 • Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector
 • Recepcionista en empreses de perruqueria
 • Demostrador/a d’equips cosmètics i tècniques de perruqueria

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Pentinats i recollits 235
1r Coloració capil·lar 265
1r Cosmètica per a perruqueria 155
1r Anàlisi capil·lar 95
1r Estètica de mans i peus 120
1r Formació i orientació laboral 90
2n Perruqueria i estilisme masculí 105
2n Tècniques de tall en el cabell 200
2n Canvis de forma 100
2n Imatge corporal i hàbits saludables 90
2n Màrqueting i venta en imatge personal 85
2n Empresa i iniciativa emprenedora 60
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Comments are closed.