Comerç internacional (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en comerç internacional

Competències professionals

 • Gestionar plans d’actuació relacionats amb operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament a l’àmbit internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.
 • Aquest tècnic actuarà, en tot cas, sota la supervisió general de llicenciats i/o diplomats.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment en el sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i  assessorament d’activitats de comerç internacional.

Sortides professionals

 • Tècnic en comerç exterior
 • Tècnic d’operacions exteriors (banca)
 • Tècnic en logística
 • Tècnic en administració de comerç internacional
 • Tècnic en transport internacional
 • Tècnic en compres
 • Tècnic en vendes
 • Tècnic en màrqueting internacional
 • Tècnic en emmagatzematge de productes.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Transport internacional de mercaderies + anglès 165+90
1r Gestió econòmica i financera de l’ empresa 170
1r Logística d’ emmagatzematge 130
1r Gestió administrativa del comerç internacional 185
1r Anglès 130
1r Formació i orientació laboral 90
2n Sistemes d’informació de mercats 85
2n Màrqueting internacional 85
2n Negociació internacional 85
2n Financiació internacional 200
2n Mitjans de pagament internacional + anglès 155+55
2n Comerç digital internacional 110
2n Projecte de comerç internacional 40
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol LOE

RD de títol LOGSE

 

Comments are closed.