Comerç internacional (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en comerç internacional

Competències professionals

 • Gestionar plans d’actuació relacionats amb operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament a l’àmbit internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.
 • Aquest tècnic actuarà, en tot cas, sota la supervisió general de llicenciats i/o diplomats.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment en el sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i  assessorament d’activitats de comerç internacional.

Sortides professionals

 • Tècnic en comerç exterior
 • Tècnic d’operacions exteriors (banca)
 • Tècnic en logística
 • Tècnic en administració de comerç internacional
 • Tècnic en transport internacional
 • Tècnic en compres
 • Tècnic en vendes
 • Tècnic en màrqueting internacional
 • Tècnic en emmagatzematge de productes.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

CFGS. COMERÇ INTERNACIONAL
PRIMER CURS
MÒDUL HORES IDIOMA
Formació i orientació laboral 90 Català
Anglès 130 Anglès
Transport internacional de mercaderies 165+90 Castellà/anglès
Gestió econòmica i financera de l’empresa 170 Castellà
Gestió administrativa del comerç internacional 185 Castellà
Logística d’emmagatzematge 130 Castellà
SEGON CURS
Comerç digital internacional 55 Català
Negociació internacional 85 Català
Màrqueting internacional 140 Català
Sistemes d’informació de mercats 80 Castellà
Financiació internacional 120 Castellà
Mitjans de pagament internacional+ anglès 80+40 Castellà/anglès
Projecte de comerç internacional 40 Castellà
Formació en centres de treball 400

 

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:Accés a altres estudis

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol LOE

RD de títol LOGSE

 

Comments are closed.