Programacions

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

LLI_FOL_GS_LOE

LLI_FOL_GM

LLI_FOL_GM-LOE

LLI_FOL_GS

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

LLI_EIE_GM-LOE

LLI_EIE_GS-LOE

RELACIONS A L’ENTORN DE TREBALL

LLI_RET_GM

LLI_RET_GS

DEPARTAMENT DE COMERÇ

Tècnic en activitats comercials

lliure COM21P1229 – gestiocompres

lliure tècnic en activitats comercials mak

lliures COM21APV lliures COM21GPC

lliures COM21Operacions demagatzem

lliures COM21OV

lliures COM21Servei atencio al client

lliures COM21Venda técnicaOV

lliures COM301 Aplicacions informàtiques

Tècnic Superior en Comerç Internacional

15lliurescom34_0622TIN

15Lliurescom34_0623GEFE

15lliurescom34_0625LE

15lliurescom34_0627lliuresGACI

lliurescom34_0826MPI_A

lliurescom34_0826MPI_B

lliurescom34_0827CDI_A

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

Tècnic en Estètica i Bellesa

IMP 21 0636 Estètica de mans i peus 2016-17 – contenidos y crit. evaluacion

IMP21 0638 Anàlisi estètica

IMP 21 0639 Activitats en cabina de estètica

IMP21 0640 Imatge corporal i hàbits saludables

IMP21 0641 Cosmetologia per estètica i bellesa

IMP-21-0642-Perfumeria-i-cosmética-natural

IMP21 0643 Màrketing i venda en imatge personal

IMP21 0634 Maquillatge

IMP 21 0637 Tècnica d’ungles artificials

IMP 21 0633 Tecniques d’higiene facial i corporal

IMP21 0635 Depilació mecànica i decoloració del borisol

 

Tècnic superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

IMP 33 1181 ASSESSORIA COSMÈTICA

IMP33 1182 Disseny d’Imatge Integral

IMP33-1183-Estilisme-vestir

IMP33 1184 Assessoria de perruqueria,cat

IMP33 1186 Usos socials

IMP 33 1071 Direcció i Comercialització

IMP 33 1185 Protocol i organització d’events-2015

IMP 33 1188 Habilitats comunicatives

IMP 33 1189 Imatge corporativa

IMP-33-1187-ASSESSORIA-ESTÈTICA

 Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil.lar

IMP22 0636 Este de mans i peus

IMP22 0842 Pentinats i recollits

IMP22 0843 Coloracio del cabell

IMP22 0844 Cosmetica per a perruqueria

IMP22 0845 Técniques de Tall de Cabell

IMP22 0846 Cambis de forma permanent

IMP22 0848 Perruqueria masculina

IMP22 0849 Anàlisi capil·lar

IMP 22 0640 Imatge corporal i hàbits saludables IMP 22 0643 Marketing

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

ED

PLli_LMSGI_DAM1_

PRO

programacio_lliures_1dam_BD

programacio_lliures_1dam_SI

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_acces_a_dades

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_Desenvolupamentd’Interfícies

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_DI

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_mòbils

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_PPIS

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_SGE

Tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

DAW_DWES_lliures

ED PLliures_LMSGI_DAW

PRO programacio lliures BD_DAW

Programacio_DDAW_lliures

Programacio_DIW_lliures

programacioDesenvolupamentWebEntornClientLLIURES

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

2on_ASIX_ASO_LLIURES

2on_ASIX_SXI_LLIURES

FM PLli_ASGBD

PLli_ISO_

PLli_LMSGI_

programacio_lliures_GBD

programacioImplantacioAplicacionsWebASIX2LLIURES

PAX

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

AOM 

Aplicacions Web IFC21_0224 Programació SOX

LLIURES_0226_SEGURETAT INFORMATICA

Muntatge_I_manteniment_d’equips SERVEIS EN XARXA

SoX lliures BONA

Xarxes Locals

DEPARTAMENT DE SANITAT

Tècnic Superior en Dietètica

Alimentació Equilibrada

Control Alimentari

Control alimentario

dietoterapia 2015

Educacion sanitaria 2015

Fisiopatologia Microbiològia e Higiene Alimentària 2015

OGD

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Anatomofisiologia i Patologia bàsiques_lliures

Disposició i venda de productes

Formulació Magistral

Información DPP libres cat-cast

Oficina de farmàcia lliures

Primers Auxilis lliures

Programació dispensació de productes farmacéutics

Operacions bàsiques de laboratori informació proves lliures

Promoció de la salut informació proves lliures

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnosi Clínica (LOGSE)

Fonaments i técniques d´ análisis hematológics

Fonaments i tècniques d´anàlisis bioquímiques-català

Fundamentos y técnicas de análisis hematológicos

Informació de Fonaments i tècniques d´anàlisis microbiològics cat y cast

Organització i gestió de l’àrea de treball del laboratori de diagnòstic clínic-català

Recollida, preparació i conservació de mostres biològiques humanes

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnosi Clínica i Biomèdica (LOE)

Programació alumnes lliures HEMATOLOGIA

Programació alumnes lliures MICROBIOLOGiA CLÍNICA

Tècniques d’immunodiagnòstic

Biologia molecular i citogenètica

Anàlisi bioquímiques

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

Higiene al medi hospitalari

Operacions administratives i documentació sanitària

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

Tècniques bàsiques d’Infermeria

Tècniques d’ajuda odontològica

Tècnic en Emergències i Protecció Civil

Atenció Sanitària Inicial en Situacións d’Emergències

Intervenció Operativa a Incendis Urbans

INTERVENCIÓN OPERATIVA SALVAMENTO I RESCATE

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS, ESDEVENIMENTS I INSTAL.LACIONS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES

 

Comments are closed.