Programacions

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

FOL LOE GRAU MITJÀ

FOL LOE SUPERIOR

FOL LOGSE GRAU MITJÀ

FOL LOGSE GRAU SUPERIOR

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

EIE GRAU MITJÀ LOE

EIE GRAU SUPERIOR LOE

RELACIONS A L’ENTORN DE TREBALL

RET GRAU MITJÀ

RET GRAU SUPERIOR

DEPARTAMENT DE COMERÇ

Tècnic en activitats comercials

lliure COM21P1229 – gestiocompres

lliure tècnic en activitats comercials mak

lliures COM21APV lliures COM21GPC

lliures COM21Operacions demagatzem

lliures COM21OV

lliures COM21Servei atencio al client

lliures COM21Venda técnicaOV

lliures COM301 Aplicacions informàtiques

Tècnic Superior en Comerç Internacional

15lliurescom34_0622TIN

15Lliurescom34_0623GEFE

15lliurescom34_0625LE

Gestió Administrativa del Comerç Internacional

Financiació Internacional

Màrketing Internacional (1)

lliurescom34_0826MPI_A

lliurescom34_0826MPI_B

lliurescom34_0827CDI_A

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

Tècnic en Estètica i Bellesa

IMP-21-0636-Estètica-de-mans-i-peus-2016-17-contenidos-y-crit.-evaluacion (1)

IMP-Analisi-PROVESLLIURES2019

IMP 21 0639 Activitats en cabina de estètica

IMP21 0640 Imatge corporal i hàbits saludables

IMP-Cosmetologia-PROVESLLIURES2019

IMP-21-0642-Perfumeria-i-cosmética-natural

IMP21 0643 Màrketing i venda en imatge personal

Maquillatge

2018-2019 IMP 21 -Tècnica d’ungles artificials –

IMP-21-0633-Tècniques d’higiene facial i corporal

IMP21 0635 Depilació mecànica i decoloració del borisol

Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil.lar

IMP 22 P0643 marketing a les empreses d’imatge personal

Tècnic superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

IMP 33 1181 ASSESSORIA COSMÈTICA

IMP33 1182 Disseny d’Imatge Integral

IMP33-1183-Estilisme-vestir

IMP33 1184 Assessoria de perruqueria,cat

IMP33 1186 Usos socials

IMP 33 1071 Direcció i Comercialització

IMP33-1185 Protocol i organització esdeveniments

IMP33-1188 Habilitats comunicatives

IMP 33 1189 Imatge corporativa

IMP-33-1187-ASSESSORIA-ESTÈTICA

 Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil.lar

IMP22 0636 Este de mans i peus

IMP22 0842 Pentinats i recollits

IMP22 0843 Coloracio del cabell

IMP22 0844 Cosmetica per a perruqueria

IMP22 0845 Técniques de Tall de Cabell

IMP22 0846 Cambis de forma permanent

IMP22 0848 Perruqueria masculina

IMP22 0849 Anàlisi capil·lar

IMP 22 0640 Imatge corporal i hàbits saludables IMP 22 0643 Marketing

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

ED

PLli_LMSGI_DAM1_

DAM_PROGRAMACIÓ

programacio_lliures_1dam_BD

programacio_lliures_1dam_SI

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_acces_a_dades

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_Desenvolupamentd’Interfícies

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_DI

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_mòbils

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_PPIS

PROGRAMACIO_LLIURES_DAM2_SGE

Tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Base de dades

Desenvolupament Web en entorn servidor

Entornos de desarrollo – Programacion

Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació.

Programació DAW

Desplegament d’aplicacions Web

Desenvolupament d’Interfícies Web

Desenvolupament Web Entorn Client

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

2on_ASIX_ASO_LLIURES

2on_ASIX_SXI_LLIURES

FM PLli_ASGBD

PLli_ISO_

PLli_LMSGI_

programacio_lliures_GBD

programacioImplantacioAplicacionsWebASIX2LLIURES

PAX

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Sistemes operatius monoestació

Aplicacions Web

Muntatge_I_manteniment_d’equips

SERVEIS EN XARXA

Aplicacions ofimàtiques

Sistemes operatius en xarxa

LLIURES_0226_SEGURETAT INFORMATICA

 

Xarxes Locals

DEPARTAMENT DE SANITAT

Tècnic Superior en Dietètica

01. Alimentació Equilibrada

02. Control alimentari

03. Fisiopatologia

04. Dietoteràpia

05. Organització i Gestió de Gabinet de Dietètica

06. Microbiologia i Higiene Alimentària

07. Educació Sanitària

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Anatomofisiologia i Patologia bàsiques_lliures

Disposició i venda de productes

Formulació Magistral

Información DPP libres cat-cast

Oficina de farmàcia lliures

Primers Auxilis lliures

Programació dispensació de productes farmacéutics

Operacions bàsiques de laboratori informació proves lliures

Promoció de la salut informació proves lliures

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnosi Clínica i Biomèdica (LOE)

2019 Programació alumnes lliures HEMATOLOGIA (1)

2019 Programació alumnes lliures MICROBIOLOGiA CLÍNICA

gestio mostres programació

tècniques generals de laboratori programació

2019-Tècniques Immunològiques-Programación

BIO MOLECULAR CV-LOE201819

2019-Anàlisis Bioquímics-Programació

2019-Fisiopatologia General-Programació

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

Higiene al medi hospitalari

Operacions administratives i documentació sanitària

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient

Tècniques bàsiques d’Infermeria

Tècniques d’ajuda odontològica

Tècnic en Emergències i Protecció Civil

Atenció Sanitària Inicial en Situacións d’Emergències

Intervenció Operativa a Incendis Urbans

INTERVENCIÓN OPERATIVA SALVAMENTO I RESCATE

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

INSPECCIÓ D’ESTABLIMENTS, ESDEVENIMENTS I INSTAL.LACIONS PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES

 

Comments are closed.