Proves d’accés a CFGS 2017

CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE 2017

Es poden inscriure a la prova les persones que no reuneixin cap altre requisit que permeti accedir directament al cicle de grau superior de formació professional que es vulgui cursar i que compleixin denou anys o més l’any 2017.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar-ne la qualificació.

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 33,28 euros.

Matrícula

Del 13 al 23 de març de 2017, ambdós inclosos.

Documents per a la inscripció:

Declaració Jurada (Català)

Instància Inscripció a Grau Superior (Català)

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227

Dates rellevants

22 de març de 2017 Publicació de la llista provisional de persones admeses
Del 29 al 31 de març de 2017 Termini per formular reclamacions a la llista provisional
7 d’abril de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones admeses
10 i 11 de maig de 2017 Data de realització de la prova d’accés a grau superior
22 de maig de 2017 Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
Del 22 al 24 de maig de 2017 Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora
31 de maig de 2017 Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
31 de maig de 2017 Lliurament dels certificats

BOIB de la resolució per la qual es convoca a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior

Comments are closed.