Archive for the ‘General’ Category

LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES ADEMESES PER ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL CURS 2019/20

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, mitjançant l’Oficina d’Escolarització, ha de dur a terme el procediment de crida única per tal d’oferir les places que restin vacants dels ensenyaments de formació professional, en primer lloc a les persones sol·licitants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions sol·licitades en el període ordinari d’admissió. A aquest efecte, s’ha de fer una crida única dels cicles de formació professional bàsica i de grau mitjà els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2019, i de grau superior els dies 5 i 6 de setembre de 2019.

 

F.P.

MATRÍCULA DE LES PERSONES ADMESES

DIES 18, 19 i 22 DE JULIOL

de 9 a 13h

 

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

LLISTA DEFINITIVA FP BÀSICA

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS FP GRAU MITJÀ

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS FP GRAU SUPERIOR

LLISTA DEFINITIVA GRAU MITJÀ PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITVA GRAU SUPERIOR PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITVA FP DUAL

LLISTES PROVISIONALS D’AMISSIÓ A ESTUDIS D’FP PER AL CURS 2019-20

LLISTA PROVISIONAL FP BÀSICA

LLISTA PROVISIONAL GRAU MITJÀ

LLISTA PROVISIONAL GRAU SUPERIOR

LLISTA PROVISIONAL FP DUAL

LLISTA PROVISIONAL GRAU MITJÀ PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA PROVISIONAL GRAU SUPERIOR PENDENTS DE SETEMBRE

 

Revista Capfico 19 ja disponible!!!

Ja podeu llegir el darrer exemplar de la revista Capfico.

Calendari de matrícula per al curs 2019/20 per alumnes del centre

 

 

Procediment d’admissio als estudis d’FP per al curs 2019-20

A la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat ja s’ha publicat tota la informació sobre el procés d’admissió als estudis de Formació Professional en la modalitat presencial per al curs 2019-20.

IMPORTANT:

S’ha publicat la següent modificació que afecta al cicle d’Emergències i protecció civil (ES MOLT IMPORTANT):

Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil (SEA21) han d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, i un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.  rectificació doc. SEA21

Al següent enllaç es pot accedir a tota la informació:

Informació Procés d’admissió Curs 2019-2020

Al següent enllaç es pot consultar el BOIB on està publicada la resolució i el calendari de tot el procés.

RESOLUCIÓ ADMISSIÓ FP CURS 2019-2020

Fira Som Llevant 2019

Alumnes del nostre centre varen participar el passat dia 10 de maig a la II Fira Som Llevant que es va celebrar al Parc Krekovic de Ciutat.  Varen participar alumnes dels cicles d’Imatge Personal que varen pentinar, maquillar i fer manicures a tot aquell que volgués.

La participació va ser recollida al Diari de Mallorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La família professional d’Assessoria a IB3

La família professional d’Assessoria del nostre centre ha sortit recentment a un programa d’IB3, que consisitia en un reportatge sobre la proliferació d’estableixements d’Estètica i Perruqueria a la nostra Comunitat Autònoma. La professora Marga Taura va intervenir, amb les alumnes d’Assessoria d’imatge personal i corporativa, en aquest programa. A continuació podeu veure el video amb la seva intervenció.

 

Publicació dels resultats de les proves lliures 2019: Qualificacions

Clicant al següent enllaç es poden consultar les qualificacions dels diferents exàmens lliures:

Resultats de les proves lliures 2019

SpainSkills 2019

Les alumnes, n’Ainhoa Salvà Enseñat (CFGM d’Estètica i Bellesa) i na Miriam Anai Guerrero Vera (CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil.lar), estan participant a la competició #SpainSkills2019 que té lloc a #IFEMA Madrid.
A les fotografies i als vídeos es pot observar com estan desevolupant la seva feina i mostrant les seves destreses. Els desitgem el millor.
Molta sort a ambdues.

 

 


 

 

 

 

 

Cursa solidària gotes per Níger

Avui s’ha duit a terme la cursa solidària “Gotes per Níger” per contribuir amb la labor que fa UNICEF. La participació ha estat un èxit gràcies a la implicació i participació del professorat i de l’alumnat.
A continuació teniu algunes imatges: